The Goyim know – shut it down kill him!
Frågor som kräver svar.Läs mer & kommentera!