Vad kommer ni att berätta för era barn att ni gjorde?