Regeringen: “Förintelsen” irrelevant idag

Mimers brunn, med Pär Öberg som gäst, diskuterar folkmord och att regeringen uppenbarligen tycker att “Förintelsen” är något oviktigt idag och komplicerat att tala om.

Ur Mimers brunn #14: Konflikten i Kaukasus