Fängelse leder till upplysning

Vejdeland och Saxlind genomgick samma resa på upplysningens stig.