“Dom som äger de stora mediahusen i Sverige är familjeklaner som Bonnier, Hjörne och banker…”

Från RN DIREKT#184, där man diskuterade hur domare och åklagare resonerade i rätten kring Fredrik Vejdelands tal den 30:e september i Göteborg.