David Nilsson reser till Asgardrei, men stoppas på gränsen mellan Polen och Ukraina

Ur MÄO #57, där David Nilsson medverkade för att berätta om hans deltagande på aktionen i Luleå, men han kommer in på sin resa till Asgardrei som han gjorde för ungefär ett år sedan.