Alex för kass på repellering – men skrattar åt andra

Alex berättar om den repelleringsutbildning i näste 2 som han inte deltog på.

Läs även: Månadsmöte och repellering – Näste 2 (innehåller film)

Ur MÄO 108: “Vi vet vart du bor”