Samtal med verklighetsförnekare i Stockholm 127
Läs mer & kommentera!