Samtal med verklighetsförnekare i Stockholm 163
Läs mer & kommentera!