Samtal med verklighetsförnekare i Stockholm 174
Läs mer & kommentera!