Samtal med verklighetsförnekare i Stockholm 147
Läs mer & kommentera!