Samtal med verklighetsförnekare i Stockholm 135
Läs mer & kommentera!