Samtal med verklighetsförnekare i Stockholm 170
Läs mer & kommentera!